Sammanställning för Gävle Stads Industriverk, Gävle Sverige


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för Gävle Stads Industriverk, Gävle med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
Inga kända ägarrelationer finns

Senast uppladdade bilder

Regnr År Chassi Kaross
X642
ABS432
1963 Scania-Vabis
CF6561
550799
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
X744
ADE734
1963 Scania-Vabis
CF6561
550798
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
X700
1968-11-13 X6990 (lastbil)
1956 Scania-Vabis
BF7155 130
170782
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

X641 1953 Scania-Vabis
B63
92720
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

X992 1959 Scania-Vabis
CF6561
550056
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-

Senast kända nyregistreringar

Regnr År Chassi Kaross Regdatum Ägarhistorik
X642
ABS432
1963 Scania-Vabis
CF6561
550799
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
1963-04-03 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 94
Gävle Stadstrafik, Gävle - 94
Skrothandlare Sören Vallin, Söderfors
X744
ADE734
1963 Scania-Vabis
CF6561
550798
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
1963-04-03 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 92
Gävle Stadstrafik, Gävle - 92
Skrothandlare Sören Vallin, Söderfors
X992 1959 Scania-Vabis
CF6561
550056
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
1959-12-14 AB Bönabussarna, Gävle
Gävle Stads Industriverk, Gävle - 90
Gävle Stadstrafik, Gävle - 90
X390 1957 Scania-Vabis
C70/3
93684
AB Scania-Vabis, Södertälje
Capitol
-
1956-12-14 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 82
Gävle Stadstrafik, Gävle - 82
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 5
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 5
X214 1957 Scania-Vabis
C70/3
93683
AB Scania-Vabis, Södertälje
Capitol
-
1956-12-06 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 81
Gävle Stadstrafik, Gävle - 81
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 3
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 3

Senast kända avregisteringar

Regnr År Chassi Kaross Orsak Avregdatum Ägarhistorik
X289 1952 Scania-Vabis
BF62
92265
SKV, Katrineholm
Boxer
i serien 30-3296-97
1971-09-20 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 69
Gävle Stadstrafik, Gävle - 69
Karl Jonsson, Gävle
Förenade Buss Semester Södergren & Norrå, Gävle
X341 1948 Scania-Vabis
2B21
90973
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1971-09-20 AB Bönabussarna, Gävle
Gävle Stads Industriverk, Gävle - 87
Gävle Stadstrafik, Gävle - 87
X782 1956 Scania-Vabis
BF7155 140
170780
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1971-09-20 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 77
Gävle Stadstrafik, Gävle - 77
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X992 1959 Scania-Vabis
CF6561
550056
AB Scania-Vabis, Södertälje
CF65
-
Skrot av Gävle Yrkesskola 1968 1971-09-20 AB Bönabussarna, Gävle
Gävle Stads Industriverk, Gävle - 90
Gävle Stadstrafik, Gävle - 90
X214 1957 Scania-Vabis
C70/3
93683
AB Scania-Vabis, Södertälje
Capitol
-
1971-05-24 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 81
Gävle Stadstrafik, Gävle - 81
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 3
Jönköpings Stadstrafik, Jönköping - 3