Sammanställning för Kuopion Liikenne Oy, Kuopio Finland


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för Kuopion Liikenne Oy, Kuopio med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
Inga kända ägarrelationer finns

Senast uppladdade bilder

Regnr År Chassi Kaross
TXG331
IMR-638 (FIN)
2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8173A001465
Carrus Oy Delta
9700S
9838
TJY853 2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8183A001071
Carrus Oy Delta
9700S
9738
STE055
IMR-637 (FIN)
2002 Volvo
B12M 4x2
YV3R9F8122A000349
Carrus Oy Delta
9700H
9524
SFO151
NIF-691 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA6111A053592
Carrus Oy
Vega
2624
SFO145
VVJ-491 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA6111A053575
Carrus Oy
Vega
2622

Senast kända nyregistreringar

Regnr År Chassi Kaross Regdatum Ägarhistorik
TXG331
IMR-638 (FIN)
2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8173A001465
Carrus Oy Delta
9700S
9838
2003-08-28 Connex Sverige AB - 2297
Veolia Transport Sverige AB - 2297
Transdev Sverige AB - 2297
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 33
TJY853 2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8183A001071
Carrus Oy Delta
9700S
9738
2003-02-18 AB Linjebuss - 2290
Connex Sverige AB - 2290
Veolia Transport Sverige AB - 2290
Transdev Sverige AB - 2290
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 32
STE055
IMR-637 (FIN)
2002 Volvo
B12M 4x2
YV3R9F8122A000349
Carrus Oy Delta
9700H
9524
2002-01-11 AB Linjebuss - 2257
Connex Sverige AB - 2257
Veolia Transport Sverige AB - 2257
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 35
SFO175
KLX-558 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA61X1A053719
Carrus Oy
Vega
2621
2001-06-11 Borås Lokaltrafik AB, Borås - 244
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 36
SFO136
VVJ-541 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA6181A053590
Carrus Oy
Vega
2623
2001-06-07 Borås Lokaltrafik AB, Borås - 246
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 38

Senast kända avregisteringar

Regnr År Chassi Kaross Orsak Avregdatum Ägarhistorik
TXG331
IMR-638 (FIN)
2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8173A001465
Carrus Oy Delta
9700S
9838
Export Finland 2016-07-01 Connex Sverige AB - 2297
Veolia Transport Sverige AB - 2297
Transdev Sverige AB - 2297
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 33
STE055
IMR-637 (FIN)
2002 Volvo
B12M 4x2
YV3R9F8122A000349
Carrus Oy Delta
9700H
9524
Export Finland 2016-06-20 AB Linjebuss - 2257
Connex Sverige AB - 2257
Veolia Transport Sverige AB - 2257
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 35
TJY853 2003 Volvo
B12M 6x2
YV3R9F8183A001071
Carrus Oy Delta
9700S
9738
2016-06-15 AB Linjebuss - 2290
Connex Sverige AB - 2290
Veolia Transport Sverige AB - 2290
Transdev Sverige AB - 2290
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 32
SFO151
NIF-691 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA6111A053592
Carrus Oy
Vega
2624
Export Finland 2011-01-28 Borås Lokaltrafik AB, Borås - 247
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 39
SFO175
KLX-558 (FIN)
2001 Volvo
B10M-70B
YV31MA61X1A053719
Carrus Oy
Vega
2621
Export Finland 2010-12-31 Borås Lokaltrafik AB, Borås - 244
Bus Trade Center Stockholm AB, Järfälla
Kuopion Liikenne Oy, Kuopio - 36