Sammanställning för SJ - Statens Järnvägars Biltrafik Sverige

Statens Järnvägars Biltrafik började sin verksamhet på 1910-talet i Bohuslän med de första linjerna runt Dingle.
1990-01-01 slogs GDG Biltrafik AB och Statens Järnvägars Biltrafik ihop till Swebus AB.


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för SJ - Statens Järnvägars Biltrafik med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
1954-08-04 AB Jonssontrafik, Gränna > SJ - Statens Järnvägars Biltrafik Övertagande
1990-01-01 SJ - Statens Järnvägars Biltrafik > Swebus AB

Senast uppladdade bilder

Svensk Busshistoria V 2.4

Tyvärr har ett fel inträffat vilket gör att sidan inte kan visas, Vi beklagar detta och hoppas att Svensk Busshistoria snart skall fungera igen. Ett felmeddelande har skickats till webmastern för Svensk Busshistoria. Försök igen om några minuter.

Because of a error this site cannot be displayed. We are sorry for the inconvenience and are hoping that the site is soon to be online again. A automatic email has been sent to the webmaster with details about your error. Please try again in a few minutes


Error message: The syntax is incorrect, Please check the SQL syntax and try again.