Sammanställning för Turun Citybus Oy, Turku Finland


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för Turun Citybus Oy, Turku med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
Inga kända ägarrelationer finns

Senast uppladdade bilder

Regnr År Chassi Kaross
BUM550
YIO-129 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R324AA137408
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090181
BUM584
JJL-201 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R323AA137576
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090191

Senast kända nyregistreringar

Regnr År Chassi Kaross Regdatum Ägarhistorik
BUM584
JJL-201 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R323AA137576
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090191
2009-12-16 GS - Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
GS Buss AB, Göteborg - 293
Nyttofordon Sverige AB, Kalmar
Turun Citybus Oy, Turku - 8
BUM550
YIO-129 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R324AA137408
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090181
2009-11-16 GS - Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
GS Buss AB, Göteborg - 283
Nyttofordon Sverige AB, Kalmar
Turun Citybus Oy, Turku - 18

Senast kända avregisteringar

Regnr År Chassi Kaross Orsak Avregdatum Ägarhistorik
BUM584
JJL-201 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R323AA137576
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090191
Export Finland 2015-03-03 GS - Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
GS Buss AB, Göteborg - 293
Nyttofordon Sverige AB, Kalmar
Turun Citybus Oy, Turku - 8
BUM550
YIO-129 (FI)
2010 Volvo
B12BLE 6x2
YV3R8R324AA137408
Volvo Bussar Säffle AB
8500LE
090181
Export Finland 2014-07-16 GS - Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
GS Buss AB, Göteborg - 283
Nyttofordon Sverige AB, Kalmar
Turun Citybus Oy, Turku - 18