Sammanställning för AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala Sverige


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
Inga kända ägarrelationer finns

Senast uppladdade bilder

Regnr År Chassi Kaross
X641 1953 Scania-Vabis
B63
92720
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

U4418
1946-04-26 C693
1947-12-04 U101
1949-06-17 C972
1935 Chevrolet
HS
XST-14
Järbo Karosserifabrik

X121 1946 Scania-Vabis
B21
90314
ASJ, Linköping

B748
1950-12-30 W745
1951-10-09 X104
1950 Scania-Vabis
BF61
91358
ASJ, Linköping

X782 1956 Scania-Vabis
BF7155 140
170780
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik


Senast kända nyregistreringar

Regnr År Chassi Kaross Regdatum Ägarhistorik
X782 1956 Scania-Vabis
BF7155 140
170780
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1956-03-05 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 77
Gävle Stadstrafik, Gävle - 77
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X629 1953 Scania-Vabis
B63
92721
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1953-06-05 Gefle Omnibusbolag, Gävle - 97
Gävle Stadstrafik, Gävle - 97
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X641 1953 Scania-Vabis
B63
92720
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1953-06-05 AB Bönabussarna, Gävle
Gävle Stads Industriverk, Gävle - 89
Gävle Stadstrafik, Gävle - 89
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
Y696
1963-10-03 C400
1952 Scania-Vabis
BF62
92547
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1953-03-07 Uppsala Spårvägs AB, Uppsala
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X365 1952 Volvo
B514
514-31
SKV, Katrineholm
Boxer
30-3294?
1952-05-02 Gävle Stadstrafik, Gävle - 72
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala

Senast kända avregisteringar

Regnr År Chassi Kaross Orsak Avregdatum Ägarhistorik
X869
1969-08-04 C939
1956 Volvo
B638x3
635-691


1974-09-01 AB Ade Försäljnings AB, Uppsala
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X518 1948 Scania-Vabis
2B21
90996
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Skrot 1971-09-20 Gefle Omnibusbolag, Gävle
Gävle Stadstrafik, Gävle - 98
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X629 1953 Scania-Vabis
B63
92721
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1971-09-20 Gefle Omnibusbolag, Gävle - 97
Gävle Stadstrafik, Gävle - 97
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
X782 1956 Scania-Vabis
BF7155 140
170780
Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

1971-09-20 Gävle Stads Industriverk, Gävle - 77
Gävle Stadstrafik, Gävle - 77
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala
C149 1949 Volvo
B513x
510-2145
SKV, Katrineholm
Boxer
1-2874?
Skrot 1971-09-01 Uppsala Spårvägs AB, Uppsala
Uppsala Stads Trafik AB, Uppsala
AB Uppsala Skrot & Metallaffär, Uppsala