Carrus Historia

MILSTOLPAR I CARRUS HISTORIA

1935 Autokori Oy grundas (Åbo)
1942 Ajokki Oy grundas (Tammerfors)
1943 Kiitokori Oy grundas (Kausala)
1953 Oy Uusi Autokoriteollisuus Ab grundas (Helsinge socken)
1964 Oy Uusi Autokoriteollisuus Ab byter namn till Oy Wiima Ab

1973 Oy Delta Plan Ab namnet antas när Autokoris verksamhet flyttas till Deltas fabrik i Lundo.
1979 Delta Plan blir ägare av Erikoiskori Oy (Idensalmi)
1979 Ilmari Mustonen blev ägare av Oy Wiima Ab
1982 Ajokki Oy köper Delta Plan Oy och Erikoiskori Oy, Ajokki Group bildas.
1984 Ajokki köper Kiitokori Oy.
1986 Ilmari Mustonen köper Ajokki Group (Ajokki och dess dotterbolag) av finska staten (Postverket).

1989 Carrus Oy bildas genom sammanslagning av fabrikerna [Wiima (Vanda - nedlagt 2001), Ajokki (Tammerfors - nedlagt 2008), Delta Plan (Lundo), Kiitokori (Kausala), Erikoiskori (Idensalmi – nedlagt 1991)
1991 Erikoiskori fabriken läggs ned och tillverkning av specialfordon koncentreras till Kiitokori.

1996 Carrus Oy och Volvo Bussar AB grundar en gemensam fabrik i Wrochlaw i Polen, Volvo Polska SP Z.o.o.
1998 Volvo Bussar AB förvärvar Carrus Oy. Kiitokori-Group förblir i familjen Mustonens ägo (Kiitokori Oy, Sammutin Oy (Saurus räddningsfordon), Vema Oy och Minorum Oy).

2002 Volvo Bussar AB tar beslut att Carrus Oy slutar bygga karosser på andra än Volvo-chassier.

2004 Carrus Oy byter namn till Volvo Bus Finland Oy.
2008 Volvo Bussar AB lägger ned Volvo Bus Finland Oy fabriken i Tammerfors (tidigare Ajokki).
2008 I oktober säljer Volvo Bussar AB fabriken i Lundo till en grupp investerare och chefer inom Volvo verksamheten i Finland. Det nya namnet är Carrus Delta Oy och bolaget blir licenstillverkare av Volvo turistbussar
2013 upphör avtalet att exklusivt bygga karosser på Volvo-chassin och man är tillåten att utveckla karosser för andra chassin än Volvo, vilket dock ännu ej skett 2016.